top of page
TKoT_HalfTohu_BrandAsset_20%.png

Ngāpuhi

Te Whare O Ngāpuhi, Tāmaki Makaurau ki Te Rerenga Wairua. Ko ngā paatu ko Ngāti Whātua, Te Rārawa, Te Aupouri, Ngāti Kahu, Ngāpuhi ki roto. Ko ngā Rarangi Maunga ngā Poutokomanawa i hikia te Tahuhu o Te Whare O Ngāpuhi.

The house of Ngāpuhi stretches from Tāmaki Makaurau in the south to Cape Reinga in the north, its walls are the sub-tribes: Ngāti Whatua in the south, Te Rārawa in the west, Te Aupouri in the north and Ngāti Kahu in the east, Ngāpuhi holds the centre of the House, and the mountains of significance within Ngāpuhi are the pillars or poupou, which hold the ridgepole aloft.

He mea hanga tōku whare, ko Papatuānuku te paparahi.

Ko nga maunga nga poupou, ko Ranginui e titiro iho nei, te tuanui.

Pūhanga-tohora titiro ki Te Ramaroa e whakakurupaeake ra i te Hauāuru.

Te Ramaroa titiro ki Whīria, te Paiaka o te riri, te kawa o Rāhiri.

Whīria titiro ki Panguru, ki Papata, ki te rākau tū papata ki te tai Hauāuru;

Panguru, Papata titiro ki Maungataniwha.

Maungataniwha titiro ki Tokerau.

Tokerau titiro ki Rākaumangamanga.

Rākaumangamanga titiro ki Manaia, e tu kohatu mai ra i te akau.

Manaia titiro ki Tutamoe.

Tutamoe titiro ki Maunganui.

Maunganui titiro ki Pūhanga-tohora.

Ehara aku maunga i te maunga nekeneke, he maunga tū tonu, tū te Ao tū te Po.

Ko te Whare Tapu o Ngāpuhi tenei, tihei mauri ora.

The house is constructed thus being

The sky father is the roof

The earth mother is the floor

The mountains are the posts

Pūhanga Tohorā faces Te Ramaroa

Te Ramaroa faces Whiria

The taproot of strife, the custom of Rāhiri

Whiria faces Panguru-Papata, the trees bent by the western wind

Panguru-Papata faces Maungataniwha that hears

both the eastern and western coasts

Maunga Taniwha faces Tokerau

Tokerau faces Rākaumangamanga

Rākaumangamanga faces Manaia

Manaia faces Tūtāmoe

Tūtāmoe faces Maunganui

Maunganui faces Pūhanga Tohorā

This is the sacred house of everlasting Ngāpuhi.

Iwi Chair

Wane Wharerau

Wane Wharerau is the Chair of Te Rūnanga-Ā-Iwi-O-Ngāpuhi (TRAION) and the trustee representing the takiwā of Ngāpuhi ki Waitematā. He has been on the TRAION board over nine years and has held several board positions across the Ngāpuhi Group during this time.

Wane has served with the New Zealand Police for 41 years across a number of roles between Te Tai Tokerau and Te Waipounamu. He is the current Waitākere Police Iwi Liaison Officer, a role he says has been fulfilling in having a direct and positive impact for Māori in his community.

Wane affiliates to Ngāpuhi and his hapū groups of Te Uri Kaiwhare, Te Māhurehure, Ngāti Hao, Ngati Hau, Ngāti Toro, Ngaitawake, Ngāti Hine, Te Uri Karaka and Ngāti Hine-Mutu.

“My main objective as Chair is to right the relationship between the Crown and Ngāpuhi to honour the promises agreed to by hapū rangatira in He Whakaputanga and Te Tiriti,” he says.

“I have seen the Crown and the general population of Aotearoa pretend they are unaware of the true intent of these agreements. By clinging to the English version rather than the legitimate Māori translations of these documents the interests of the colonial fraud will continue.”

Wane is anxious to build goodwill and common sense through mature conversation and would expect the same between all parties. He detects that the Crown and its officials are willing to correct the relationship with Māori to an honourable outcome.

bottom of page